MUDr. JANKA ZAPLETALOVÁ s.r.o

MUDr. JANKA ZAPLETALOVÁ s.r.o

privátní praktická lékařka

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění podle vyhlášky č. 467/92 Sb. MZ ČR

stanoven od 21.3.2016

Vstupní prohlídka při nástupu do zaměstnání, pro sportovce, na řidičský průkaz, prohlídka ve vlastním zájmu, kontrolní prohlídka při obnovování povolení držení střelné zbraně 520,- Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinné očkování (např. chřipka, klíšťový zánět mozku, žloutenka apod.) 200,- Kč
Preventivní prohlídka na prodloužení řidičského průkazu u důchodců 350,- Kč
Preventivní prohlídka na potravinářský průkaz 300,- Kč
Preventivní prohlídka pro povolení držení střelné zbraně 700,- Kč
Kontrolní preventivní prohlídka na prodloužení povolení držení střelné zbraně 520,- Kč
Vydání potvrzení o zdravotním stavu pro různé účely (např. letní tábory, přihláška na vysoké školy, pro cestovní kanceláře, výjezdy do zahraničí, pro správu soc. zabezpečení apod) - bez prohlídky 150,- Kč
Vypracování lékařské zprávy k nástupu do LDN, pensionu nebo domova důchodců 300,- Kč
Vypracování posudku pro odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění u úrazu, oznámení pojistné události o úrazu pro úrazové pojištění 250,- Kč
Administrativní úkon v osobním zájmu a 15 min 130,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní lékařskou péči 250,- Kč